Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu uskutečněné v období ode dne 1.11.2021 do dne 31.12.2021.

Prominutí se vztahuje také na dovoz a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi či soustavami, např. cisternou.

Dle Generálního finančního ředitelství by dodavatel neměl na daňovém dokladu za plnění uskutečněné v tomto období, např. doplatek z titulu provedeného vyúčtování v tomto období, či přijaté zálohové platby v tomto období uvádět DPH. Naopak odběratel nebude z těchto plnění moci uplatnit nárok na odpočet, a to ani v případě, kdy by daň byla na daňovém dokladu uvedena.

Toto rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021.

Zároveň vláda již schválila návrh novely zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. Tato novela bude muset projít standardním legislativním procesem, který bude bezesporu ovlivněn postojem Evropské komise k navrhovanému postupu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz
tel:    +420 224 800 930
mob: +420 737 431 802

 

Další novinky