Od 1. 1. 2022 novela zákona o elektronických komunikacích umožní získávat a zpracovávat cookies jen s dokazatelným souhlasem uživatele.

V současnosti je princip cookies založen na opt-out, tzn. cookies lze získávat a zpracovávat bez souhlasu uživatele. Provozovatelům e-shopů a internetových stránek doposud stačilo, že uživatele informují o zpracování cookies s možností jej odmítnout.

Nově NZ o elektronických komunikacích zavádí pro cookies opačný princip opt-in.  Provozovatelé budou  muset od uživatelů získat prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem zpracování cookies. Požadavek získání souhlasu se nebude vztahovat na technické cookies.

Pokud provozovatel e-shopů či internetových stránek nastaví získání souhlasu za použití tzv. cookies walls, požadavek podmíněného souhlasu se zpracováním cookies, je považován za neplatný, jelikož je nedobrovolný, jedná se o podmíněný souhlas. Bohužel tento souhlas je v praxi stále častý.
Požadavek GDPR, že souhlas musí být udělen konkrétním projevem vůle, nebude stejně tak splněn v případě, kdy políčko se souhlasem bude na internetové stránce či v e-shopu už předvyplněno. Případné zpracování cookies na základě takto získaného souhlasu by tudíž bylo v rozporu se zákonem.

Proto pokud vaše společnost zpracovává jiné než technické cookies a nevyžadujete souhlas uživatelů s jejich zpracováním, nechte si nastavit způsob zpracování cookies příslušným způsobem tak, aby byly cookies získávány a zpracovávány pouze se souhlasem uživatelů vašich internetových stránek.

Co jsou cookies ?
Krátké textové soubory, které si navštívené internetové stránky ukládají v koncovém zařízení a následně odesílají zpět na internetové stránky při jejich opětovné návštěvě, což umožňuje zaznamenávat informace o návštěvě uživatele a jeho chování v internetovském prostředí.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Další novinky