Prominutí DPH u respirátorů

Prominutí DPH u respirátorů Má vaše provozovna velkou spotřebu respirátorů? Nezapomeňte, že MF znovu prodloužilo prominutí DPH u dodání respirátorů, včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí,  a to až do 31. prosince 2021. Podmínky prominutí...

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu uskutečněné v období ode dne 1.11.2021 do dne 31.12.2021. Prominutí se vztahuje také na dovoz a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi či soustavami, např....

Cookies již jen s prokazatelným souhlasem

Od 1. 1. 2022 novela zákona o elektronických komunikacích umožní získávat a zpracovávat cookies jen s dokazatelným souhlasem uživatele. V současnosti je princip cookies založen na opt-out, tzn. cookies lze získávat a zpracovávat bez souhlasu uživatele. Provozovatelům...