Provozovatelům služeb Airbnb by rozhodně nemělo uniknout nedávné zásadní rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy. V březnu 2021 udělil Stavební úřad městské části Praha 1 pokutu vlastníkovi bytové jednotky provozujícímu zde službu Airbnb, jelikož tato bytová jednotka měla podle kolaudačního rozhodnutí sloužit jako byt, nikoliv jako ubytovací zařízení. Jinými slovy, stavební úřad posoudil přenechání bytu k užívání třetím osobám v rámci služby Airbnb jako rozpor s účelem, pro který byla daná jednotka zkolaudována.

Majitel bytové jednotky proti rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání. Svou argumentaci postavil na skutečnosti, že užívání bytu třetími osobami nevybočuje z účelu vymezeném kolaudačním rozhodnutím, neboť je podle něj nepodstatné, jestli je byt užíván k dlouhodobému nebo krátkodobému přebývání osob.

Magistrát ale jako odvolací orgán potvrdil rozhodnutí Stavebního úřadu městské části Praha 1, přičemž odkázal na prováděcí vyhlášky a nařízení, které definují byt jako bytovou jednotku sloužící k trvalému bydlení. Právě tato definice podle magistrátu rozlišuje pojem bydlení od pojmu ubytování.

Stanovisko magistrátu je dalším z řady rozhodnutí, které sledují trend regulace služby Airbnb. Zástupci hotelových a ubytovacích služeb dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že byť Airbnb vykazuje stejné nebo podobné znaky jako například hotelové ubytování, vyhýbají se jejich provozovatelé povinnostem vyplývajícím ze správních předpisů (například předpisy protipožární ochrany apod.). Tento trend bylo v nedávné době možné pozorovat rovněž na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který učinil přítrž tomuto dvojímu metru, co se daňových povinností týče, když rozhodl o povinnosti zdanění příjmů z těchto krátkodobých pronájmů.

Závěrem je třeba podotknout, že přelomové rozhodnutí magistrátu nevycházelo z iniciativy z řad hoteliérů, ale od zástupců druhé vlivné skupiny, která usiluje o zvýšení regulace služeb Airbnb. Podnět k zahájení správního řízení totiž podal spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy. Je rozumné přitom předpokládat, že budoucí podněty k zahájení obdobných správních řízení s provozovateli služeb Airbnb budou vycházet rovněž z řad nespokojených sousedů.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k této problematice se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Další novinky