V souvislosti se změnou exekučního řádu se od 1.1.2022 v zákoně o daních z příjmů objeví sleva na dani za zastavenou exekuci. Změna exekučního řádu totiž přináší mj. zastavení neúspěšných exekučních řízení u drobných pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství, u kterých nebylo za poslední 3 roky nic vymoženo. Pokud proto dojde k zastavení exekuce, náleží věřiteli náhrada ve výši 30 % původního dluhu, maximálně však 450 Kč. Tato náhrada nebude poskytnuta v penězích, nýbrž bude poskytnuta formou slevy na dani pro fyzické a právnické osoby.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz
tel:    +420 224 800 930
mob: +420 737 431 802

 

Další novinky