V rámci novelizace zákona o DPH s účinností od 1.1.2022 dojde mj. ke změnám u pravidel pro uplatňování daně u zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 ZDPH), kdy je DPH stanovena prostřednictvím „přirážky“. Nově se například bude muset přirážka počítat za jednotlivou poskytnutou službu a také se bude muset přiznávat daň z přijatých záloh. GFŘ by mělo k tomuto tématu nejpozději ke konci roku 2021 vydat podrobnější informaci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz
tel:    +420 224 800 930
mob: +420 737 431 802

 

Další novinky