Sleva na dani z titulu zastavené exekuce

V souvislosti se změnou exekučního řádu se od 1.1.2022 v zákoně o daních z příjmů objeví sleva na dani za zastavenou exekuci. Změna exekučního řádu totiž přináší mj. zastavení neúspěšných exekučních řízení u drobných pohledávek do 1 500 Kč bez příslušenství, u kterých...

Změna výpočtu DPH u cestovní služby

V rámci novelizace zákona o DPH s účinností od 1.1.2022 dojde mj. ke změnám u pravidel pro uplatňování daně u zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89 ZDPH), kdy je DPH stanovena prostřednictvím „přirážky“. Nově se například bude muset přirážka počítat za...

Prominutí DPH u respirátorů

Prominutí DPH u respirátorů Má vaše provozovna velkou spotřebu respirátorů? Nezapomeňte, že MF znovu prodloužilo prominutí DPH u dodání respirátorů, včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí,  a to až do 31. prosince 2021. Podmínky prominutí...