Od 1.1.2022 se také mění výše penále za pozdní úhradu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které bylo doposud stanoveno jako 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Nově bude penále stanoveno dle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení jako 8 % + repo sazba stanovená ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz
tel:    +420 224 800 930
mob: +420 737 431 802

 

Další novinky